Regulament

Art. 1  Studenții interesați de participarea la QUEST-iunea București vor respecta termenul limită de trimitere a formularelor de aplicație, fixat în prealabil de organizatorii evenimentului.

Art. 2  Prin completarea formularului de înscriere aplicanţii își dau acordul ca datele lor personale să fie înregistrate în baza de date AEGEE-Bucureşti şi procesate de partenerii organizaţiei în scopul derulăriii unor activităţi promoţionale.

Art.3   Formularele de aplicație incomplete nu vor fi luate în considerare.

Art. 4   În urma primirii formularelor de aplicație, vor fi selectaţi 30 de participanţi la concursul QUEST-iunea București, ce se va desfăşura între 9 si 10 mai 2014.

Art. 5  Studenții selectați ca participanți vor fi împărţiţi în echipe a câte 5 membri si vor fi insotiti pe traseu de catre un membru AEGEE Bucuresti.

Art.6   Participanţii se obligă să respecte structura echipelor, așa cum este propusă de organizatorii evenimentului. Nerespectarea acestei structuri prin migrarea de la o echipă la alta a unuia sau mai multor participanți duce la eliminarea din concurs a ambelor echipe implicate.

Art. 7  Ordinea de plecare pe traseu va fi stabilită în urma unui test inițial de departajare, la care vor participa toate echipele.

Art. 8   Participanții se obligă să fie punctuali și să respecte limitele de timp impuse de organizatori.

Art. 9. Participanţilor le este permis să ceară informaţii ajutătoare pe traseu de la persoane neimplicate în concurs.

Art.10  Organizatorii își rezervă dreptul de a concepeși aplica modalități de monitorizare a participanților, pe durata desfășurării concursului.

Art.11   Participanții vor avea în vedere faptul că există posibilitatea ca unele obiective la care se face referire prin indiciile oferite în probele de concurs să nu mai existe fizic la momentul actual.

Art.12  Ordinea în care echipele înscrise în concurs pot rezolva probele nu este aleatoare. Fiecare set de probe trebuie rezolvate in momentul in care le primesc.

Art.13  Înainte de începerea probelor, ceasurile participanţilor se vor sincroniza cu ceasul oficial de concurs.

Art.14  Fiecărei probe de concurs îndeplinită corect i se va aloca un punctaj direct proportional cu gradul său de dificultate. Această prevedere duce la existența unor diferențe între punctajele alocate diverselor probe.

Art.15  Rezolvarea oricărei probe din concurs implică prezentarea în fața juriului a dovezii cerute. Absența dovezii atrage după sine neacordarea punctajului alocat probei în cauză.

Art.16  Alocarea punctajului aferent fiecărei probe este condiţionată de rezolvarea completă a cerinţei formulate pentru proba respectivă .

Art.17  Nerespectarea limitei de timp de la sfârșitul concursului va duce la aplicarea unei penalizări de câte 5 puncte pentru fiecare 10 minute de întârziere, sustrase din totalul obținut de echipă pe parcursul concursului.

Art.18  Echipele participante vor respecta cu exactitate locul de întâlnire propus de organizatorii concursului, precum şi oricare alte indicaţii date de organizatori la faţa locului.

Art.19  Corectarea rezultatelor probelor de concurs se va face în prezenţa întregii echipe.

Art.20  În caz de prezenţă redusă a particpanţilor înscrişi, se vor putea completa echipele cu până la patru membri de rezervă din asociaţia care organizează evenimentul, AEGEE Bucureşti,  în vederea reechilibrării echipelor.  În cazuri de urgenţă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a schimba numărul de membri dintr-o echipă în ziua concursului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s